SELECT LANGUAGE
Subscribe

Tactics

Tactics er et begrep jeg har valgt å bruke på fysisk maktuførelse i yrkessamenheng. Det vil si det motsatte av forsvar, nemlig angrep. Slik som foreksempel politiet når de må pågripe noen for arrest. Jeg underviser dette til alle yrkesgrupper som trenger å anholde noen i sin jobb.

De metodene jeg bruker er forskjellige ut i fra hvilken yrkesgruppe som bestiller meg. De jeg underviser mest er ansatte i Kriminalomsorgen. De har sitt eget pensum som er utarbeidet av Kriminalomsorgens utdanningsenter.

Politiet har også sitt eget pensum som er utarbeidet av Politihøyskolen. Og Tollvesnet har sitt pensum.

Andre yrker med kontrollfunksjoner har stort sett kun en sivil tilbakeholdsrett i påvente av politiet.

Jeg underviser flere yrkesgupper med jevne mellomrom. De ulike yrkene har som nevnt ulike rammefaktorer for sin maktbruk. Og det som er de største likhetstrekkene er at det skal kunne utføres på en sikker og forsvarlig måte, både for arbeidstakeren, publikum og den pågrepne.

De metodene jeg underviser har basis i Tony Blauers SPEAR system. I tillegg underviser jeg i faget “fysisk maktanvendelse” i den Norske kriminalomsorgen. Jeg holder også kurs for vektere og dørvakter i Oslo.

Trenger du eller din arbeidsplass hjelp til sikkerhetskonsultasjon i forhold til fysisk pågripelse av personer. Da er det bare å ta kontakt.

 

 

tactics-03

Ta kontakt

Contact Information

Epost: roy@rolstad.as
Telefon: 924 46 356